U bent hier: Homepage » Teams » De Legends » Verslag

Verslag De Legends - Paterkes

9 februari 2018, Competitie

TWAS BIJNA BATTEREN MET DE PATERKES

KON.HERENTALSE BBC LEGENDS – PATERKES : 78 - 61

In tegenstelling tot de laatste weken lukte het in de aanvangsfase van deze wedstrijd niet zo voor onze legends om de shots te laten vallen. Met drie gelukte shots van Stephan, twee van Lowie , één van Nick en Peter die heerlijk rond zijn man draaide en afwerkte, kwamen we in kwart één aan een totaal van veertien stuks. Opvallend was wel het aantal onnauwkeurige passes en balverliezen welke we moesten noteren voor onze oudsten van de club. In tegenstelling tot de aanval stond de verdediging er wel als een muur. En dat je dat soms letterlijk kon nemen, mocht één van die “Malse” aanvallers aan de lijven ondervinden. Nadat hij mooi rond zijn verdediger was gedraaid, liep hij zich echt te pletter op Peter die geen centimeter verroerde, terwijl de onfortuinlijke pater lange tijd op de grond moest bekomen. Om het in HBBC-termen uit te drukken; “ Peter zette een echte “Ewald” op. “. De stugge verdediging van Nick en Stephan op de kop va de bucket en het gesloten houden onder de ring door Jeroen, Peter en Lowie zorgden er voor dat die van ‘d abdij niet verder kwamen dat zes (schamele) puntjes. In het tweede kwart vond Stephan onmiddellijk zijn shot terug en ook Peter liet enkele malen zijn afwerkerscapaciteiten bewonderen. Het feit dat Peter zo aandrong om mee te dingen naar de titel van de scoorder van de Thys-clan, was voor schoonbroertje Stephan het sein om de bak “Triple”, die hij enkele weken geleden in Westmalle had opgeslagen, open te trekken. Tom ( Thys nummer 3) wist van op de vrijworplijn ook zijn puntje aan te brengen alvorens Jeroen ons totaal in deel 2 op 21 stuks zou brengen. Samen met aanbrengers Mich en Johan konden ze nu wel niet voorkomen dat ook de Mallenaars met 18 punten iets beter scoorden dan in het eerste quarter. Begin derde kwart gaven onze tegenstrevers de indruk iets te willen afknabbelen van hun achterstand. Scores waarop Jeroen en vooral Stepan afwisselend telkenmale antwoorden met de Westmalse specialiteiten “Dubbel” en “Triple”. Gezien ook Peter , tegen zijn gewoonte in, ook enkele malen zelf voor een score ging en lukte, was het niet verwonderlijk dat we zo 25 punten bij elkaar sprokkelden terwijl ze aan de overkant weer op 18 stuks bleven steken. Opvallend was dat Nick, in tegenstelling tot vorige week, de juiste afstand naar de ring niet gevonden kreeg. Ook in het laatste kwart knabbelden de kloosterlingen iets van hun achterstand weg en leken ze zelfs terug te geloven in een overwinning. Dat eerst Lowie, Stephan en later Johan met een prachtige move langs de baseline en idem dito afwerking hier abrupt een einde maakten en de onze de verdediging terug wat strakker aanhaalden, zorgde duidelijk voor irritatie bij de tegenstrever en leverde hun coach een technische op. Op zeker ogenblik vreesden wij zelf dat deze wedstrijd zou eindigen op “Batteren met de Paterkes “ in plaats van het “Dansen met …” van kort geleden. Het was uiteindelijk Jeroen die met een resem gelukte pogingen die geestelijken met de twee voetjes terug op aarde bracht en de eindscore 78 – 61 aanbracht. Deze nieuwe overwinning houdt ons in de running voor plaats 2 in de rangschikking. Spijtig van onze kleine dip kort voor en na de feestdagen, anders waren we nog steeds kanshebber op de titel geweest. Oh ja nog dit. In de kantine was het na de wedstrijd weer allemaal pijs en vree of wat hadden jullie verwacht van een geestelijk ploegje en kon het bier weer rijkelijk vloeien. Zoals het een Trappistenteam betaamt.

Kwartstanden: 14 - 06 /35 - 24/ 60 - 42 / 78 - 61

Scorers : Stephan: 35

Jeroen: 20

Peter: 12

Lowie: 06

Nick: 02

Johan: 02

Tom (TT): 01

Mich: - -

verslaggever ter plaatse en in de kantine : LVL